Měření CO2

Řekněme si, proč právě CO2 snímat. Protože má přímý vliv na pohodu a schopnost koncentrace lidí, protože v mezních hodnotách může způsobit zdravotní potíže, v extrémních případech i smrt. Hlavně však proto, že při znalosti koncentrace CO2 ve vytápěných prostorech jsme schopni optimalizovat energetickou náročnost vzduchotechniky při zachování plné výkonnosti pracovníků.
Přičemž při koncentracích nad 5000ppm již dochází k zdravotním problémům a hrozí ztráta vědomí.
Mohlo by se zdát, že nutnost sledovat koncentraci CO2 se týká jen moderních kancelářských budov se vzduchotěsným opláštěním, ale s nástupem těsných oken s nízkými teplotními ztrátami se tato problematika týká i rodinných domků a zvláště pak domů nízkoenergetických či pasívních. 
Oxid uhličitý je plynná součást zemské atmosféry. Koncentrace oxidu uhličitého v přírodním vzduchu, který nás obklopuje, je okolo 0,04 % nebo 400 ppm (miliontiny).
S každým výdechem lidé přeměňují kyslík na oxid uhličitý. Ačkoliv CO2 je neviditelný a bez zápachu, jeho zvýšený obsah je patrný, protože lidé si všimnou zvýšené únavy a snížené koncentrace. V hustě obsazených prostorách, jako jsou konferenční sály a divadla, se stávají negativní efekty velmi evidentními.
Moderní způsoby regulace klimatizačních technologií mohou zaručit optimální kvalitu vzduchu regulováním přívodu čerstvého vzduchu na základě snímání koncentrace CO2 v pokojovém vzduchu. Koncentrace oxidu uhličitého je považována za důležité měřítko kvality pokojového vzduchu.

Průvodce hodnotami koncentrace CO2:

 • 40 000 ppm - poměr ve vzduchu vydechovaném člověkem 
 • 5 000ppm - limit koncentrace CO2 na pracovišti 
 • větší než 1 000ppm - únava a redukování koncentrace 
 • 1 000ppm - doporučená úroveň CO2 v pokojovém vzduchu 
 • 400ppm - čerstvý, přírodní vzduch

 

Měřící metody

CO2 měření v VZT aplikacích je založeno na principu absorpce infračerveného záření.

Existují dvě metody měření koncentrace CO2 na základě pohlcení IČ záření:

 • Nerozptylový - infračervený (NDIR) snímač absorpce
 • Foto-akustický snímač

Firma E + E Elektronik se rozhodla pro NDIR absorpční snímací metodu. Ve srovnání s foto-akustickými senzory nabízí následující výhody:

 • menší citlivost na tlakové změny 
 • menší citlivost na vibrace a akustické interference
 • kompaktní konstrukce

 

 

 

E +E Elektronik NDIR systém užívá dva zdroje dvou paprskové metody zjištění vlnové délky infračerveného světla.
Patentovaná auto-kalibrovaná procedura používá dva IČ zdroje s odlišnými pracovními cykly.
Jeden IR – zdroj se používá ke snímání koncentrace CO2 a generuje IČ signál každých 30 sekund.
Druhý IR-zdroj je referenční a používá se pouze pro auto-kalibraci. Tento zdroj je aktivován dvakrát za 24 hodin. Porovnáním signálu z měřícího a kalibračního zdroje se zjišťuje, zda nedošlo k zestárnutí snímacího zdroje a případně je provedena korekce vyhodnocení signálu.

Výhody E + E Elektronik NDIR snímání CO2 jsou :

 • snadná kompenzace díky stabilnímu IČ- referenčnímu zdroji
 • použití jednoduchého IR- filtru . Další metody používají dvou IČ filtry nebo složité přepínatelné IR- Filtry
 • je potřeba pouze jeden IČ -detektor
 • jednoduchá a spolehlivá konstrukce

Pro náročné průmyslové a agrotechnické aplikace je řada EE82
Pro snímání ve vzduchotechnických kanálech je určena řada EE85
Pro interiérové aplikace je řada EE80

 

 

Výhradní zastoupení firem
pro Českou republiku
EE