Měření rychlosti proudění

Pro snímání rychlosti proudění vzduchu a inertních plynů vyrábí firma E+E Elektronik anemometrické snímače rychlosti proudění.
Snímač se skládá ze dvou odporových drah nanesených tenkovrstvou technologií na tenkém skleněném plátku. Jeden z těchto odporů pracuje jako snímač teploty a měří teplotu proudícího média.
Druhým odporem protéká elektrický proud, který jej ohřívá na teplotu s konstantním teplotním ofsetem proti teplotě média. Médium proudící kolem senzoru ochlazuje ohřívaný rezistor. Výkon P potřebný k udržení teplotního ofsetu mezi vyhřívaným a teplotně snnímacím odporem odpovídá rychlosti proudění.
Chakteristika snímače je nelineární a může být popsána s použitím samoohřívacího koeficientu SHC.

Pro náročné průmyslové aplikace je řada EE75
Pro vzduchotechnické aplikace jsou určena EE66 a EE65
Pro jednoduché aplikace je řada EE575 a EE576

 

Doporučné montážní polohy

 

Výhradní zastoupení firem
pro Českou republiku
EE