Měření vlhkosti

Vlhkost je základní vlastností vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je na něm závislé počasí a místní podnebí.

Absolutní vlhkost vzduchu (též hustota vodní páry nebo měrná hmotnost vodní páry) vyjadřuje hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu vzduchu. V meteorologii se vyjadřuje nejčastěji v gramech vodní páry na metr krychlový vzduchu.

Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost se též někdy označuje jako poměrná vlhkost.

Rosný bod (teplota rosného bodu) je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu: čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu, čili tím vyšší teplotu musí vzduch (a pára) mít, aby pára nezkondenzovala. Naopak pokud je ve vzduchu vodní páry jen velmi málo, může být vzduch chladnější, aniž pára zkondenzuje.
Vzduch za určité teploty může obsahovat jen určité množství vodních par. Čím je teplota vzduchu (a tím i páry) vyšší, tím více páry může v jednotce objemu být, aniž začne pára kapalnět. Pokud se vzduch začne ochlazovat, vodní páry začnou kondenzovat.
Pro průmyslové snímání relativní vlhkosti se nejčastěji používají kapacitní senzory s dielektrikem z polymeru absorbujícího vzdušnou vlhkost.
Firma E+E Elektronik je předním světovým výrobcem snímacích čipů vlhkosti. Pro výrobu používají pokročilou tenkovrstvou technologii a díky mnohaleté zkušenosti s použitím těchto materiálů vynikají jimi vyráběné snímače vysokou dlouhodobou teplotní stabilitou, opakovatelností a odolností proti vnějším chemickým vlivům. Snímací prvky mohou být dodávány v provedení se zvýšenou chemickou odolností. Jedná se o unikátní technologii firmy E+E Elektronik, kdy je snímací prvek chráněn povlakem, který má funkci obdobnou Goretexové membráně, propustí tedy jen molekuly páry, ale nepropustí větší molekuly, např. vodu a různé organické sloučeniny. Tato technologie umožňuje nasazení snímačů firmy E+E Elektronik i ve velmi náročných aplikacích. I bez této ochrany vykazují snímače E+E Elektronik vysokou odolnost proti agresivním látkám, o čemž svědčí jejich bezproblémové nasazování ve stájových technologiích.

 

Sortiment pro měření

Pro vzduchotechnické aplikace jsou určeny řady EE14, EE16 a EE21
Pro aplikace ve farmacii, lékařství a meteorologii jsou řady EE220 EE23
Pro průmyslové aplikace jsou určeny řady EE31 a EE33
Pro měření v prostředí s nebezpečím výbuchu je řada EE30EX

Výhradní zastoupení firem
pro Českou republiku
EE